Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij het lichaam als 1 geheel wordt benaderd. Het doel van de behandeling is om het comfort van de patient te verbeteren. U kan bij de osteopaat terecht voor functionele stoornissen en pijn van het bewegingstelsel (spieren en gewrichten) maar ook van andere systemen zoals het spijsverteringsstelsel en de bloedsomloop. Met functionele klachten worden aandoeningen bedoeld waarbij geen duidelijk lichamelijk letsel aanwezig is, er is geen beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, haar functie is gestoord.

Een osteopatische behandeling kan deel uitmaken van een multidisciplinaire aanpak. Het is complementair aan de klassieke geneeskunde en andere therapieën en gebeurt in overleg met de doorverwijzers.

Het verloop van een behandeling

 • De anamnese
  Tijdens de eerste behandeling wordt een dossier opgesteld waarbij naast de algmene vragen, gepeild wordt naar de klacht en de medische voorgeschiedenis.Nadien start de osteopaat met het onderzoeken van de patiënt.
 • Het manuele onderzoek
  Omdat de osteopaat zich voornameijk richt op het herstellen van de beweeglijkheid, wordt tijdens het onderzoek vnl gezocht naar zones waar deze beweegelijkheid gedaald is. Dit gebeurt door de patiënt zelf te laten bewegen, maar ook door zachte bewegingen uit te voeren op de wervelkolom en gewrichten om zo spanningen te detecteren. Nadat de osteopaat de patiënt zelf heeft laten bewegen gaat hij ook op zoek naar de structu(u)r(en) die de klacht uitlokken. Enkel de handen worden hierbij gebruikt. De osteopaat heeft speciale aandacht voor de overige zones en hoe zij zich gaan aanpassen zijn op die delen waar de beweeglijkheid gedaald is.
  Zo wordt zich een beeld gevormd van de klachtuitlokkende structuur en de aanpassingen die het lichaam daarop gemaakt heeft.
 • De behandeling: de beweeglijkheid herstellen
  Via een hele waaier aan manuele technieken tracht de osteopaat de beweeglijkheid te herstellen, de doorbloeding en bezenuwing te verbeteren, zowel in de regio’s waar het lichaam zich is gaan aanpassen op de klacht als in de regio van de klacht zelf.
  Spieren, gewrichten, kapsels, gewrichtsbanden, bindweefsel worden behandeld, maar ook ophangingsystemen en regio van organen wanneer zij deel uit maken van het compensatiepatroon.
  Elke persoon en dus ook elke behandeling is uniek. De ene klacht vraagt een vrij stevige behandeling, andere weefsels hebben eerder een zachte, subtiele benadering nodig.

Baby's en kinderen

Kinderen zijn jong, speels en beweeglijk. Zij gebruiken hun lichaam om te leren, te ontdekken. Wanneer de beweeglijkheid in bepaalde regio verminderd is, ontstaan er klachten. De principes van osteopathie blijven ook bij kinderen van tel. De osteopaat gaat op zoek naar de regio’s waar de mobiliteit niet voldoende is, tracht daar de beweeglijkheid te herstellen om zo de klacht te verhelpen.
Net zoals bij de behandeling van een volwassene heeft de osteopaat de keuze uit een hele waaier van technieken. Bij kinderen wordt gekozen voor erg zachte handgrepen die vaak ritmisch herhaald worden. Dit wordt door kinderen als erg aangenaam ervaren. Vaak vallen ze tijdens de behandeling in slaap.

Met baby’s en kinderen kan u bij de osteopaat terecht voor:

 • Problemen met zuigen en slikken
 • Voorkeurshouding waardoor de schedel wat platter is aan 1 kant
 • Veel huilen, onrustig en snel geprikkeld,...
 • Verteringsproblemen zoals reflux en darmkrampen, moeilijke stoelgang, winderigheid,...
 • Overstrekkingspatroon
 • Slaapmoeilijkheden
 • Scoliose
 • Vertraagde ontwikkeling zoals moeilijk tot kruipen of stappen komen,...
 • Leer- en concentratieproblemen,...
 • Verzwakte immuniteit, vaak ziek of verkouden,...
 • Algemeen niet goed in het vel zitten,...

Zwangerschap

Prenataal of bij fertiliteitsproblemen

Een osteopaat behandelt klachten door het lichaam in zijn totaliteit te benaderen. Dit door de beweeglijkheid, doorbloeding en bezenuwing te verbeteren in die delen van het lichaam waar deze gedaald zijn. Zo wordt een nieuw evenwicht gevonden en kunnen de weefsels beter functioneren.
Tijdens de zwangerschap treden heel wat lichamelijke veranderingen op waarop het lichaam in staat moet zijn om zich aan te passen. Voordien kan een onevenwicht in de bekkenregio ervoor zorgen dat een bevruchting of innestelingen moeilijk wordt. Het aantal koppels die hier mee te maken hebben stijgt. Er wordt niet altijd een medische oorzaak gevonden.
De beweegelijkheid verbeteren in de ganse bekkenregio zorgt ervoor dat de doorbloeding en overdracht van zenuwimpulsen stijgt. Dit optimaliseert alle functies in het bekken waardoor de regio ontvankelijker is om een zwangerschap in te laten plaats vinden.
Tijdens een fertiliteitsbehandeling kan een osteopaat de vrouw begeleiden om in te spelen op de congestie (ophouden van vocht) die ontstaat door de hormoontherapie en de verschillende gynaecologische handelingen.

Tijdens de zwangerschap

Het vrouwelijk lichaam ondergaat tijdens de zwangerschap heel wat veranderingen waardoor de typische zwangerschapskwalen ontstaan. Het bekken wordt breder, het zwaartepunt komt meer naar voor, de borsten worden zwaarder. Mechanisch gezien moet de wervelkolom en het bekken zich gedurende een relatief korte periode aanpassen. Hierdoor ontstaan bekken- en rugklachten.
De groeiende baby doet de organen in de buik wijken, het middenrif kan niet meer zo laag komen. Dit zorgt voor obstipatie, opgeblazen gevoel en kortademigheid.
De hormonale veranderingen en de groeiende baby belemmeren de circulatie waardoor de onderste ledematen zwellen en er in handen en voeten tintelingen kunnen ontstaan.
Een osteopaat gaat na welke veranderingen er optreden tijdens de verschillende fases van de zwangerschap en hoe het lichaam van de patiënte hiermee omgaat. Het doel van de behandeling is om het lichaam van de vrouw beter in staat te stellen om te gaan met de veranderingen die een zwangerschap met zich mee brengt. Over het algemeen wordt dit als zeer ontspannend en aangenaam ervaren.

Als voorbereiding op de bevalling

Het is raadzaam om zich vanaf ongeveer 30 weken zwangerschap eens te laten nakijken door een osteopaat met oog op de naderende bevalling. Bepaalde blokkades in de wervelkolom kunnen immers de hormonenvrijzetting belemmeren. Deze hormonen zijn verantwoordelijk voor de weeën en een goede ontsluiting. De beweeglijkheid van de verschillende gewrichten in de bekkengordel en de spanning in de weke delen errond worden eveneens nagekeken en behandeld om een vlotte positionering en passage van de baby te verzekeren.

Na de bevalling:

Het spreekt voor zich dat door de veranderingen van de zwangerschap het lichaam soms moeite heeft om zijn evenwicht terug te vinden. Het lichaam van de mama herstelt van de zwangerschap en bevalling en krijgt in de eerste maanden te kampen met slaaptekort en wennen aan het nieuwe leven in huis.
Ook hier kan de aanpak van de osteopaat helpen. De meest voorkomende klachten zijn, rug- en bekkenklachten, hoofdpijn maar ook problemen tijdens de borstvoeding.

Tijdens de Borstvoedingsperiode:

Om goed te functioneren is een goede beweeglijkheid nodig. De juiste voedingsstoffen en hormonen komen dan terecht op de plaats waar ze moeten zijn, de afvalstoffen worden voldoende afgevoerd. Daar waar de beweeglijkheid afneemt, treedt stagnatie op, de functies verminderen en de regio wordt vatbaar voor ontstekingen, spanningen, pijn... Zo kan bv een geblokkeerde rib zorgen voor een verminderde melkproductie.
Het bovenste gedeelte van de borstkas, de schoudergordel en de hoogste gedeelte van de nek zijn verantwoordelijk voor een goede doorbloeding en bezenuwing naar de borsten. Wanneer in die regio de beweeglijkheid verminderd is, zorgt dat niet alleen voor een gespannen gevoel maar ook voor een verminderde functie van het klierweefsel en het minder goed circuleren van de nodige hormonen. De doorbloeding en bezenuwing naar de borsten neemt af. De melkproductie komt niet goed op gang, de borsten zijn gezwollen en gespannen, er ontstaan harde plekken, verstopte melkkanaaltjes en ontstekingen.

Blokkades ter hoogte van de borstkas, schoudergordel en nek zijn vaak al aanwezig voor de zwangerschap. Slechte houding, veel computerwerk, stress zijn zowat de belangrijste oorzaken. Tijdens de zwangerschap moet het lichaam van de vrouw continu op zoek naar een nieuw evenwicht. Het bekken wordt breder, het zwaartepunt komt meer naar voor, vaak wordt de cupmaat groter, waardoor het lichaam anders belast wordt dan normaal. De houdingen die worden aangenomen tijdens het voeden zijn voor de meeste vrouwen eerder ongewoon.
De manier waarop een baby drinkt bij zijn moeder is bepalend voor het goed op gang komen en blijven van de productie. Dit uit zich niet altijd in moeilijk drinken aan de borst, maar ook in verteringsproblemen, overstrekken... Het aanhappen, zuigen en slikken stimuleren het klierweefsel en zorgt voor het vrij komen van de nodige hormonen. Dit aanhappen, zuigen en slikken wordt beïnvloed door verschillende regio’s in het lichaam. Eerst en vooral de verschillende spieren van de lippen, mondje, strottehoofd en keel. Maar ook de nekspieren en de schoudergordel zijn belangrijk. De bezenuwing en doorbloeding naar deze zones vertrekken vanuit het bovenste gedeelte van de borstkas, de bovenste nekwervels en het achterhoofd.
Zelfs bij erg jonge lichaampjes kan er al verminderde beweeglijkheid zijn. Oorzaken hiervan zijn: lang in dezelfde houding in de baarmoeder, de bevalling, overmatig rugliggen, ...
De strategie van de osteopaat bij problemen tijdens de borstvoeding bestaat er in zowel moeder als kind te evalueren en indien nodig te behandelen. Via een manueel onderzoek wordt de beweeglijkheid van het ganse lichaam nagekeken. Via zachte mobilisaties worden de gespannen zones losgemaakt. De doorbloeding wordt gestimuleerd, afvalstoffen worden beter afgevoerd en er ontstaat een betere doorstroming in de breedste zin van het woord. Het doel van deze behandeling is het lichaam in staat te stellen om een nieuw evenwicht te vinden en de vitaliteit van het lichaam bevorderen, veeleer dan genezen.

Volwassenen

Acute en chronische mechanische klachten zijn de meest voorkomende redenen waarvoor de osteopaat bezocht wordt. We hebben het hier voornamelijk over nek-, rug- en gewrichtsklachten.
Door het lichaam in zijn totaliteit te benaderen zijn de indicaties ruimer dan spieren en gewrichten. Een osteopatische behandeling heeft ook effect op de verschillende aspecten van het lichaam en kan een oplossing bieden voor diverse klachten.
Belangrijk te weten is dat elke mens uniek en daardoor ook elk behandelingsplan.

Met welke klachten kan u bij de osteopaat terecht:

 • Pijnklachten, ongemak en verminderde functie van spieren en gewrichten zoals rugpijn, nekklachten, lumbago,...
 • Pijnklachten, ongemak door een ingeklemde zenuw zoals tintelingen in de vingers, in de bil of benen,...
 • Verstuikingen, kwetsuren, na een val, pijnklachten door een slechte houding, verhoogde spierspanning door stress, hoofdpijn,...
 • Verminderde functie van lichaamssystemen door verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, urologische klachten,...
 • Sport-gerelateerde letsels
 • Klachten gelinkt aan de zwangerschap
 • Af en toe is de klacht ook minder duidelijk maar voelt de patiënt zich niet goed in zijn vel, ervaren ze een gebrek aan comfort dat er vroeger wel was.